Sekurytyzacja portfeli dłużnych w aspekcie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 51 (2010) s. 163-170
Maciej Pawłowski

 

do góry