Aktywność innowacyjna i badawczo-rozwojowa mikro i małych przedsiębiorstw województwa śląskiego

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 51 (2010) s. 313-320
Iwona Otola

 

do góry