Klienci w kreowaniu kapitału intelektualnego małego przedsiębiorstwa

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 51 (2010) s. 461-470
Grażyna Michalczuk, Urszula Widelska

 

do góry