Wybrane zasoby strukturalne potencjału turystycznego : (na przykładzie gminy Długołęka)

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 52 (2010) s. 95-105
Edyta Jakubowicz, Sylwia Toczek-Werner, Mariusz Sołtysik

 

do góry