Ocena potencjału turystycznego obiektów zbiorowego zakwaterowania powiatów przygranicznych województwa podkarpackiego

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 52 (2010) s. 255-269
Wiesław Wagner, Jan Krupa

 

do góry