Systemy informatyczne w sektorze administracji publicznej

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 68 (2011) s. 171-179
Paweł Fajfer

 

do góry