"Główne kierunki zmian w chowie zwierząt gospodarskich w drugiej połowie XVIII wieku w świetle >>Ustaw Powszechnych<< Anny Jabłonowskiej", Anatoliusz Dziachan, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie", Seria Historyczna, zesz. 6, 1969 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 18, Numer 3 (1970) s. 503
Paweł de Laval , Anatoliusz Dziachan (aut. dzieła rec.)

 

do góry