Stan rozwoju e-usług administracji publicznej w polskim społeczeństwie informacyjnym

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 27 (2008) s. 187-199
Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

 

do góry