Przestrzeń "sacrum" w architekturze historyzmu na przykładzie kaplic różańcowych w Bardzie Śląskim

Dzieła i Interpretacje, Tom 12 (2009) s. 47-65
Luiza Koszałka

 

do góry