Galicyjskie seminaria nauczycielskie na tle szkolnictwa pedagogicznego w monarchii austro-węgierskie

Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, Tom 14 (2003) s. 83-96
Andrzej Meissner

 

do góry