Lokowanie produktu w przekazach audiowizualnych w kontekście regulacji prawnych Unii Europejskiej

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 55 (2010) s. 255-260
Tomasz Sondej

 

do góry