Modelowe zachowanie menedżera w procesie podejmowania decyzji w kontekście roli psychologii zarządzania

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 90 (2012) s. 31-43
Henryk Skłodowski, Małgorzata Roślak-Olczyk

 

do góry