Wybrane modele procesu przedsiębiorczego oparte na koncepcji sposobności

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 90 (2012) s. 45-59
Agnieszka Kurczewska

 

do góry