Behawioralne przyczyny niepowodzeń w procesach innowacyjnych

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 90 (2012) s. 61-73
Wojciech Zatoń

 

do góry