Koncepcja pomiaru potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w oparciu o ścieżkę realizacji procesu innowacyjnego

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 90 (2012) s. 127-143
Tomasz Norek

 

do góry