"Metus reverentialis" jako tytuł nieważności małżeństwa w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Erlebach z 13 grudnia 2007 r.

Ius Matrimoniale, Tom 26, Numer 1 (2015) s. 77-95
Wojciech Góralski

 

do góry