Małżeństwa mieszane wedle koncepcji Kościoła katolickiego, Kościoła prawosławnego oraz Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce

Ius Matrimoniale, Tom 26, Numer 2 (2015) s. 85-100
Urszula Nowicka

 

do góry