Znaczenie rzecznika prasowego w instytucjach samorządowych : specyfika budowania relacji z otoczeniem w instytucjach samorządowych

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 45 (2009) s. 117-125
Anna Dziadkiewicz-Ilkowska

 

do góry