Zmiany w strukturze organizacyjnej jako instrument usprawniający zarządzanie w publicznych instytucjach kultury

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 45 (2009) s. 277-285
Wioleta J. Kama

 

do góry