Programowanie rozwoju opartego na wiedzy i innowacjach w Polsce : rola administracji w stymulowaniu rozwoju kraju

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 45 (2009) s. 469-479
Krzysztof Piech

 

do góry