Ewolucja koncepcji form organizacyjnych oraz ich uwarunkowań

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 45 (2009) s. 619-626
Magda Sznabowicz

 

do góry