Wzorzec Rzezczypospolitej XVI i pierwszej połowy XVII wieku w świetle staropolskich zwierciadeł

Przegląd Historyczny, Tom 107, Numer 2 (2016) s. 171-197
Urszula Świderska-Włodarczyk

 

do góry