Polityczne spory wokół aresztowania biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka w 1782 r. w świetle gazetek pisanych Teodora Ostrowskiego

Przegląd Historyczny, Tom 107, Numer 2 (2016) s. 247-275
Stanisław Zawadzki

 

do góry