Sprawozdanie z sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich "Światowe Dni Młodzieży wydarzeniem katechetycznym" (Częstochowa 23-24 września 2014)

Studia Katechetyczne, Tom 11 (2015) s. 163-169
Aneta Rayzacher-Majewska

 

do góry