XI Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych.

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 51, Numer 4 (203) (2006) s. 148

 

do góry