Bibliografia dokumentów elektronicznych z historii polskiej za lata 1995–2007

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, Tom 10 (2011) s. 104-131
Paweł Gołdyn

 

do góry