"Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier", t. I–IV, wyd. Stanisław A. Sroka, Kraków 1998–2006 : [recenzja]

Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, Tom 7 (2008) s. 157-161
Paweł Gołdyn , Stanisław A. Sroka (aut. dzieła rec.)

 

do góry