Relacje wewnętrzne w kreowaniu lojalności pracowników

Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Tom 26 (2012) s. 289-299
Elżbieta Jadwiga Biesaga-Słomczewska, Krystyna Iwańska-Knop

 

do góry