Anatol Gupieniec (1914-1985)

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 28, Numer 3-4 (109-110) (1984) s. 243-245
Andrzej Abramowicz

 

do góry