Inwentaryzacja zabytków sztuki w Polsce : Stan i potrzeby

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 16, Numer 3 (1954) s. 342-347
Jerzy Z. Łoziński

 

do góry