"Szkice z dziejów Krakowa od czasów najdawniejszych do pierwszej wojny światowej", praca zbiorowa pod red. Janiny Bieniarzówny, Kraków 1968 : [recenzja]

Studia Historyczne, Tom 12, Numer 1 (1969) s. 148-152
Czesław Lechicki , Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.)

 

do góry