Ustawa karna zachodniogalicyjska z roku 1796. Zarys dziejów i charakterystyka

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 17, Numer 2 (1965) s. 123-149
Stanisław Salmonowicz, Stanisław Grodziski

 

do góry