Narodziny koncepcji jednolitego frontu klasy robotniczej w łódzkim ruchu robotniczym w latach dwudziestych

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne, Numer 7 (1974) s. 208-228
Ludwik Mroczka

 

do góry