Problem tożsamości i poetyka współczesnych sztuk wizualnych : poetycka reinterpretacja dziedzictwa

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 7 (2015) s. 44-52
Rafał Solewski

 

do góry