Medialność powieści – bariera tekstu – poetyki typograficzne : propozycje medialnej krytyki powieści

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 7 (2015) s. 97-118
Mikołaj Spodaryk

 

do góry