Sprawcy przemocy domowej – próba oceny prowadzonych oddziaływań penitencjarnych z perspektywy antydyskryminacyjnej

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 8, Numer 1 (2016) s. 117-125
Magdalena Jankowska-Guściora

 

do góry