Jan Wiklef : pierwszy Reformator angielski i Prekursor Wielkiej Reformacji. Część pierwsza : krótki życiorys Reformatora na tle jego działalności

Rocznik Teologiczny, Tom 15, Numer 1 (1973) s. 23-55
Konstanty Bulli

 

do góry