Polityczne implikacje religijnej działalności Jezusa

Rocznik Teologiczny, Tom 20, Numer 1 (1978) s. 145-159
Tomasz Wojtowicz

 

do góry