Tajemnica Golgoty. Część druga : zbawcze znaczenie śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa w świetle współczesnej soteriologii chrześcijańskiej

Rocznik Teologiczny, Tom 22, Numer 2 (1980) s. 125-162
Wiktor Niemczyk

 

do góry