U Baryczków

Spotkania z Zabytkami, Tom 24, Numer 2 (156) (2000) s. 38
Paweł Ambrożewicz , Bożena Wierzbicka (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Bożena Wierzbicka ,Kamienica Baryczków : salon kulturalny Warszawy 1912-1936 ,Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 1999

 

do góry