Męskie imiona zdrobniałe i spieszczone w pieśniach ludu polskiego : na podstawie Dzieł wszystkich Oskara Kolberga

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 15, Numer 1-2 (1970) s. 234-281, 416-417
Zofia Kurzowa

 

do góry