Powrót unitów diecezji litewskiej i białoruskiej do prawosławia na soborze połockim 1839 roku

Rocznik Teologiczny, Tom 55, Numer 1-2 (2013) s. 119-137
Jarosław Charkiewicz

 

do góry