Z dziejów dekanatu unickiego w Tyszowcach : parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wakijowie w XVIII wieku

Studia Redemptorystowskie, Numer 14 (2016) s. 497-522
Janusz Adam Frykowski

 

do góry