Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1970 r. II CZ 193

Palestra, Tom 16, Numer 1(169) (1972) s. 94-95

 

do góry