Znaczenie zmian kodeksu cywilnego i rozporządzenia wykonawczego z 1964 r. dla obrotu i dziedziczenia nieruchomości rolnych

Palestra, Tom 16, Numer 12(180) (1972) s. 5-19
Adolf Dzyr

 

do góry