Rosyjskie środowiska naukowe wobec kwestii upadku imperium i możliwości jego odbudowy

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 35 (2000) s. 147-163
Wojciech Materski

 

do góry