"Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia", Ryszard Marciniak, Warszawa-Poznań 1983 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 75, Numer 1 (1984) s. 209-210
Sławomir Gawlas , Ryszard Marciniak (aut. dzieła rec.)

 

do góry