Rzeczpospolita i Galicja w latach 1772-1795 : uwagi o programie politycznym ziemiaństwa polskiego

Przegląd Historyczny, Tom 43, Numer 1 (1952) s. 167-169, 83-104
Stanisław Śreniowski

 

do góry