Podstawowe idee metafilozoficzne i filozoficzne w twórczości naukowej Włodzimierza Sedlaka

Radomskie Studia Humanistyczne, Tom 3 (2016) s. 127-139
Wojciech Wojtyła

 

do góry