Leczenie zachowawcze owrzodzeń żylnych kończyn dolnych : rola i zadania pielęgniarki w procesie leczenia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Numer 1(49) (2013) s. 55-69
Ewa Kowalska, Zbigniew Puchalski, Joanna Szwarc-Woźniak

 

do góry